Čim jedna vlada oseti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga.


im-jedna-vlada-oseti-potrebu-da-svojim-graanima-obeava-putem-plakata-mir-i-blagostanje-treba-biti-na-oprezu-i-oekivati-obrnuto-od-toga
ivo andrićČimjednavladaosetipotrebudasvojimgrađanimaobećavaputemplakatamirblagostanjetrebabitinaoprezuočekivatiobrnutoodtogaČim jednajedna vladavlada osetioseti potrebupotrebu dada svojimsvojim građanimagrađanima obećavaobećava putemputem plakataplakata mirmir ii blagostanjetreba bitibiti nana oprezuoprezu ii očekivatiočekivati obrnutoobrnuto odod togaČim jedna vladajedna vlada osetivlada oseti potrebuoseti potrebu dapotrebu da svojimda svojim građanimasvojim građanima obećavagrađanima obećava putemobećava putem plakataputem plakata mirplakata mir imir i blagostanjetreba biti nabiti na oprezuna oprezu ioprezu i očekivatii očekivati obrnutoočekivati obrnuto odobrnuto od togaČim jedna vlada osetijedna vlada oseti potrebuvlada oseti potrebu daoseti potrebu da svojimpotrebu da svojim građanimada svojim građanima obećavasvojim građanima obećava putemgrađanima obećava putem plakataobećava putem plakata mirputem plakata mir iplakata mir i blagostanjetreba biti na oprezubiti na oprezu ina oprezu i očekivatioprezu i očekivati obrnutoi očekivati obrnuto odočekivati obrnuto od togaČim jedna vlada oseti potrebujedna vlada oseti potrebu davlada oseti potrebu da svojimoseti potrebu da svojim građanimapotrebu da svojim građanima obećavada svojim građanima obećava putemsvojim građanima obećava putem plakatagrađanima obećava putem plakata mirobećava putem plakata mir iputem plakata mir i blagostanjetreba biti na oprezu ibiti na oprezu i očekivatina oprezu i očekivati obrnutooprezu i očekivati obrnuto odi očekivati obrnuto od toga

Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika će poticati i stumulisati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obavezujući ih pri tom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdržljivosti… I na kraju ti neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizovane, a država će onda krenuti putem koji vodi u komunizam… – Kapital 1867.Kakav god da je, covek uvek oseti potrebu da bude voljen.Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju mi dobijamo utehu i snagu.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.