Ili napiši nešto vredno čitanja ili uradi nešto vredno pisanja.


ili-napii-neto-vredno-itanja-ili-uradi-neto-vredno-pisanja
bendžamin frenklinilinapiinetovrednočitanjailiuradipisanjaili napišinapiši neštonešto vrednovredno čitanjačitanja iliili uradiuradi neštonešto vrednovredno pisanjaili napiši neštonapiši nešto vrednonešto vredno čitanjavredno čitanja iličitanja ili uradiili uradi neštouradi nešto vrednonešto vredno pisanjaili napiši nešto vrednonapiši nešto vredno čitanjanešto vredno čitanja ilivredno čitanja ili uradičitanja ili uradi neštoili uradi nešto vrednouradi nešto vredno pisanjaili napiši nešto vredno čitanjanapiši nešto vredno čitanja ilinešto vredno čitanja ili uradivredno čitanja ili uradi neštočitanja ili uradi nešto vrednoili uradi nešto vredno pisanja

Jednostavno može biti teže od komplikovanog. Moraš naporno raditi da bi napravio nešto jednostavno. Ali je vredno zato što na kraju kada dođeš do toga, možeš pomeriti planine.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Ili ćeš ponavljati konvencionalne doktrine koje svi izgovaraju ili ćeš reći nešto što je istina i pri tome zvučati kao da si sa Neptuna.Čak i greška može biti potrebna da bi se ostvarilo vredno postignuće.Ne govori, osim ako je ono što hoćeš da kažeš, vredno ćutanja.Ako želiš da nešto bude urađeno kako treba – uradi to sam.