I senke se boje bezbožnici: senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli da osvetnik dolazi. Treptrenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica prima kao poklič lovaca koji jure divljač. - Činija Citata

I senke se boje bezbožnici: senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli da osvetnik dolazi. Treptrenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica prima kao poklič lovaca koji jure divljač.


i-senke-se-boje-bezbonici-senke-od-drvea-ine-im-se-kao-vojske-gde-god-une-bezbonik-misli-da-osvetnik-dolazi-treptrenje-lia-on-uje-kao-zveku-sindira
nikolaj velimirovićsenkesebojebezbožnicioddrvećačineimkaovojskegdegodtaunebezbožnikmislidaosvetnikdolazitreptrenjelićaončujezvekusindžiraglasovepticaprimapokličlovacakojijuredivljači senkesenke sese bojeboje bezbožnicisenke odod drvećadrveća činečine imim sese kaokao vojskegde godgod štašta šušnebezbožnik mislimisli dada osvetnikosvetnik dolazitreptrenje lišćališća onon čuječuje kaokao zvekuzveku sindžiraglasove pticaptica primaprima kaokao pokličpoklič lovacalovaca kojikoji jurejure divljači senke sesenke se bojese boje bezbožnicisenke od drvećaod drveća činedrveća čine imčine im seim se kaose kao vojskegde god štagod šta šušnebezbožnik misli damisli da osvetnikda osvetnik dolazitreptrenje lišća onlišća on čujeon čuje kaočuje kao zvekukao zveku sindžiraglasove ptica primaptica prima kaoprima kao pokličkao poklič lovacapoklič lovaca kojilovaca koji jurekoji jure divljač

Posle bombardovanja Hirošime, video sam fotografiju zida jedne kuće gde su senke ljudi koji su tu živeli bile vatrom utisnute u zid zbog intenziteta bombe. Ljudi više nema, ali senke su ostale.A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Čuvajte se onoga koji živi u vama i na kojeg zaboravljate, a koji često, pred veče,  donosi brza rešenja zbog kojih se, te iste noći, budite kao od udarca i, obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom, propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.