Hvala svima koji su sebe nazivali prijateljima i koji to nisu bili… Pokazali su mi sta jedan prijatelj nikada ne bi trebao uciniti…


hvala-svima-koji-su-sebe-nazivali-prijateljima-i-koji-to-nisu-bili-pokazali-su-mi-sta-jedan-prijatelj-nikada-ne-bi-trebao-uciniti
hvalasvimakojisusebenazivaliprijateljimatonisubili…pokazalimistajedanprijateljnikadanebitrebaouciniti…hvala svimasvima kojikoji susu sebesebe nazivalinazivali prijateljimaprijateljima ii kojinisu bili…bili… pokazalipokazali susu mimi stasta jedanjedan prijateljprijatelj nikadanikada nene bibi trebaotrebao uciniti…hvala svima kojisvima koji sukoji su sebesu sebe nazivalisebe nazivali prijateljimanazivali prijateljima iprijateljima i kojikoji to nisunisu bili… pokazalibili… pokazali supokazali su misu mi stami sta jedansta jedan prijateljjedan prijatelj nikadaprijatelj nikada nenikada ne bine bi trebaobi trebao uciniti…hvala svima koji susvima koji su sebekoji su sebe nazivalisu sebe nazivali prijateljimasebe nazivali prijateljima inazivali prijateljima i kojii koji to nisukoji to nisu bili…nisu bili… pokazali subili… pokazali su mipokazali su mi stasu mi sta jedanmi sta jedan prijateljsta jedan prijatelj nikadajedan prijatelj nikada neprijatelj nikada ne binikada ne bi trebaone bi trebao uciniti…hvala svima koji su sebesvima koji su sebe nazivalikoji su sebe nazivali prijateljimasu sebe nazivali prijateljima isebe nazivali prijateljima i kojiprijateljima i koji to nisui koji to nisu bili…koji to nisu bili… pokazalinisu bili… pokazali su mibili… pokazali su mi stapokazali su mi sta jedansu mi sta jedan prijateljmi sta jedan prijatelj nikadasta jedan prijatelj nikada nejedan prijatelj nikada ne biprijatelj nikada ne bi trebaonikada ne bi trebao uciniti…

Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju – u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije – koristio protiv vas.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.