Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću.


human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-se-odlikovati-humanou
konfučijehumančoveksigurnoćeseodlikovativrlinomjunatvaipaksvakihrabartrebahumanoćuhuman čovekčovek sigurnosigurno ćeće sese odlikovatiodlikovati vrlinomvrlinom junaštvasvaki hrabarhrabar čovekčovek trebatreba sese odlikovatiodlikovati humanošćuhuman čovek sigurnočovek sigurno ćesigurno će seće se odlikovatise odlikovati vrlinomodlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovekhrabar čovek trebačovek treba setreba se odlikovatise odlikovati humanošćuhuman čovek sigurno ćečovek sigurno će sesigurno će se odlikovatiće se odlikovati vrlinomse odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek trebahrabar čovek treba sečovek treba se odlikovatitreba se odlikovati humanošćuhuman čovek sigurno će sečovek sigurno će se odlikovatisigurno će se odlikovati vrlinomće se odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek treba sehrabar čovek treba se odlikovatičovek treba se odlikovati humanošću

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati.Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori.Za život nije neophodno da čovek bude baš naročito hrabar; svetom se može proći i uz pomoć puzanja i lukavostiSve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati.