Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu.


heroj-onaj-ko-ima-hrabrosti-za-svoju-sudbinu
herman heseherojonajkoimahrabrostizasvojusudbinuheroj jeje onajonaj koko imaima hrabrostihrabrosti zaza svojusvoju sudbinuheroj je onajje onaj koonaj ko imako ima hrabrostiima hrabrosti zahrabrosti za svojuza svoju sudbinuheroj je onaj koje onaj ko imaonaj ko ima hrabrostiko ima hrabrosti zaima hrabrosti za svojuhrabrosti za svoju sudbinuheroj je onaj ko imaje onaj ko ima hrabrostionaj ko ima hrabrosti zako ima hrabrosti za svojuima hrabrosti za svoju sudbinu

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.Izazov neće čekati. Život se ne osvrće unatrag. Nedelju dana je više nego dovoljno vremena za odluku hoćemo li prihvatiti ili odbaciti svoju sudbinu.Pravo na kritikovanje ima samo onaj ko je spreman pomoći.