Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu.


gvoe-ra-ukoliko-se-ne-koristi-voda-gubi-svoju-istou-ukoliko-miruje-na-isti-nain-se-neaktivnost-ispoljava-na-ljudskom-umu
leonardo da vinčigvožđerđaukolikosenekoristivodagubisvojučistoćumirujenaistinačinneaktivnostispoljavanaljudskomumugvožđe rđarđa ukolikoukoliko sese nene koristivoda gubigubi svojusvoju čistoćučistoću ukolikoukoliko mirujena istiisti načinnačin sese neaktivnostneaktivnost ispoljavaispoljava nana ljudskomljudskom umugvožđe rđa ukolikorđa ukoliko seukoliko se nese ne koristivoda gubi svojugubi svoju čistoćusvoju čistoću ukolikočistoću ukoliko mirujena isti načinisti način senačin se neaktivnostse neaktivnost ispoljavaneaktivnost ispoljava naispoljava na ljudskomna ljudskom umugvožđe rđa ukoliko serđa ukoliko se neukoliko se ne koristivoda gubi svoju čistoćugubi svoju čistoću ukolikosvoju čistoću ukoliko mirujena isti način seisti način se neaktivnostnačin se neaktivnost ispoljavase neaktivnost ispoljava naneaktivnost ispoljava na ljudskomispoljava na ljudskom umugvožđe rđa ukoliko se nerđa ukoliko se ne koristivoda gubi svoju čistoću ukolikogubi svoju čistoću ukoliko mirujena isti način se neaktivnostisti način se neaktivnost ispoljavanačin se neaktivnost ispoljava nase neaktivnost ispoljava na ljudskomneaktivnost ispoljava na ljudskom umu

Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.Niko nije slobodan ukoliko nije zadržao svoju vlastitu imperiju.Izbegavaj popularnost ukoliko želiš imati svoj mir.Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš.