Gradim oko sebe zid do kojeg nitko ne može doći, ali ima jedna caka ….


gradim-oko-sebe-zid-do-kojeg-nitko-ne-moe-doi-ali-ima-jedna-caka
gradimokosebeziddokojegnitkonemožedoćialiimajednacakagradim okooko sebesebe zidzid dodo kojegkojeg nitkonitko nene možemože doćiali imaima jednajedna cakacaka …gradim oko sebeoko sebe zidsebe zid dozid do kojegdo kojeg nitkokojeg nitko nenitko ne možene može doćiali ima jednaima jedna cakajedna caka …gradim oko sebe zidoko sebe zid dosebe zid do kojegzid do kojeg nitkodo kojeg nitko nekojeg nitko ne moženitko ne može doćiali ima jedna cakaima jedna caka …gradim oko sebe zid dooko sebe zid do kojegsebe zid do kojeg nitkozid do kojeg nitko nedo kojeg nitko ne možekojeg nitko ne može doćiali ima jedna caka …

Znaš, stalo mi je. Ali se uporno ponašam kao da nije. Gradim oko sebe zid do kojeg niko ne može doći, ali ima jedna caka. Priđi. Reci mi riječ i taj će se zid pokazati kao jedna obična kula od karata koja izgleda moćno dok ne dođe nešto pred čim pada.Ljudi nisu ni svjesni kako samo jedna mala sitnica može podići zid između ljudi.Ne pokušavajte da sagradite zid. Nemojte da verujete da ćete sagraditi najveći zid ikada sagrađen. Vodite se mišlju da ćete položiti jednu ciglu, najsavršeniju ciglu koja postoji, i to radite svakoga dana dok ne sagradite zid. Najteže je načiniti prvi korak kada znate koliko vas težak okršaj očekuje. Meni zadatak nikada nije težak, uvek je to samo jedna cigla.Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju.Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.Tko ima