Glupost je uvek upornа, svet bi to primetio kаd ne bi uvek mislio nа sebe.


glupost-uvek-uporn-svet-bi-to-primetio-kd-ne-bi-uvek-mislio-n-sebe
alber kamiglupostuvekupornаsvetbitoprimetiokаdnemisliosebeglupost jeje uvekuvek upornаsvet biprimetio kаdkаd nene bibi uvekuvek misliomislio nаnа sebeglupost je uvekje uvek upornаbi to primetioprimetio kаd nekаd ne bine bi uvekbi uvek misliouvek mislio nаmislio nа sebeglupost je uvek upornаsvet bi to primetiobi to primetio kаdprimetio kаd ne bikаd ne bi uvekne bi uvek misliobi uvek mislio nаuvek mislio nа sebesvet bi to primetio kаdbi to primetio kаd neprimetio kаd ne bi uvekkаd ne bi uvek mislione bi uvek mislio nаbi uvek mislio nа sebe

Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)