Gledam u cokoladu i mislim u sebi: daj Boze da ode u sise! 3:D - Činija Citata

Gledam u cokoladu i mislim u sebi: daj Boze da ode u sise! 3:D


gledam-u-cokoladu-i-mislim-u-sebi-daj-boze-da-ode-u-sise-3d
gledamcokoladumislimsebidajbozedaodesise3dgledam uu cokoladucokoladu ii mislimmislim uu sebidaj bozeboze dada odeode uu sisegledam u cokoladuu cokoladu icokoladu i mislimi mislim umislim u sebidaj boze daboze da odeda ode uode u sisegledam u cokoladu iu cokoladu i mislimcokoladu i mislim ui mislim u sebidaj boze da odeboze da ode uda ode u sisegledam u cokoladu i mislimu cokoladu i mislim ucokoladu i mislim u sebidaj boze da ode uboze da ode u sise

Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima.Žene uvek u torbici nose uloške za „Ne daj bože i kondome za „Daj bože … :DPoznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebiMoraš da smogneš snage i sebi otvoreno obećaš da ćeš ostati tragač za vječnošću u sebi, a ne za sobom u vječnosti.Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta.To nisam ja, to je moja Šauma. -A zato svi muškarci stoje u tvom redu?! – Ma jook, vidi kolike su mi sise! :D