Glas razuma je mekan, ali nikako ne staje dok ga neko ne čuje.


glas-razuma-mekan-ali-nikako-ne-staje-dok-ga-neko-ne-uje
sigmund frojdglasrazumamekanalinikakonestajedokganekočujeglas razumarazuma jeje mekanali nikakonikako nene stajestaje dokdok gaga nekoneko nene čujeglas razuma jerazuma je mekanali nikako nenikako ne stajene staje dokstaje dok gadok ga nekoga neko neneko ne čujeglas razuma je mekanali nikako ne stajenikako ne staje dokne staje dok gastaje dok ga nekodok ga neko nega neko ne čujeali nikako ne staje doknikako ne staje dok gane staje dok ga nekostaje dok ga neko nedok ga neko ne čuje

Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta.I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Moj + tvoj chat = Brisi to dok neko ne procita tu bolest! xDSvi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.