Gde beži vodja,tu s pravom beži i vojnik.


gde-bei-vodja-s-pravom-bei-i-vojnik
latinske poslovicegdebeživodjatupravomvojnikgde bežis pravompravom bežibeži ii vojniks pravom bežipravom beži ibeži i vojniks pravom beži ipravom beži i vojniks pravom beži i vojnik

Kad se približi smrt i pas beži u hram.Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.Ako zlo neće od tebe, a ti beži od njega.Sledi ljubav, pa će ti bežati; beži od ljubavi, pa će te slediti.Gde nevolja ruča tu tuga i večera.Gde se krade, tu bogatstva nema.