Gde beži vodja,tu s pravom beži i vojnik.


gde-bei-vodja-s-pravom-bei-i-vojnik
latinske poslovicegdebeživodjatupravomvojnikgde bežis pravompravom bežibeži ii vojniks pravom bežipravom beži ibeži i vojniks pravom beži ipravom beži i vojniks pravom beži i vojnik

Kad se približi smrt i pas beži u hram.Sledi ljubav, pa će ti bežati; beži od ljubavi, pa će te slediti.Ako zlo neće od tebe, a ti beži od njega.Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.Hrabar vojnik se nikada ne plaši, iako mu je smrt vrlo blizu.Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…