Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno. - Činija Citata

Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno.


fantazija-prirodna-snaga-u-oveku-i-ako-joj-se-ne-udovolji-ona-e-ili-nestati-ili-obratno-razbuktat-e-se-prekomjerno-a-to-i-tetno
fjodor dostojevskifantazijaprirodnasnagačovekuakojojseneudovoljionaćeilinestatiobratnorazbuktatprekomjernototetnofantazija jeje prirodnaprirodna snagasnaga uu čovekučoveku ii akoako jojjoj sese nene udovoljiona ćeće iliili nestatinestati iliili obratnorazbuktat ćeće sese prekomjernoi štetnofantazija je prirodnaje prirodna snagaprirodna snaga usnaga u čovekuu čoveku ičoveku i akoi ako jojako joj sejoj se nese ne udovoljiona će iliće ili nestatiili nestati ilinestati ili obratnorazbuktat će seće se prekomjernoa to jeje i štetnofantazija je prirodna snagaje prirodna snaga uprirodna snaga u čovekusnaga u čoveku iu čoveku i akočoveku i ako joji ako joj seako joj se nejoj se ne udovoljiona će ili nestatiće ili nestati iliili nestati ili obratnorazbuktat će se prekomjernoa to je ifantazija je prirodna snaga uje prirodna snaga u čovekuprirodna snaga u čoveku isnaga u čoveku i akou čoveku i ako jojčoveku i ako joj sei ako joj se neako joj se ne udovoljiona će ili nestati iliće ili nestati ili obratnoa to je i štetno

Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.