Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima.


eznem-da-sedim-nemo-pored-tebe-ali-bi-mi-inae-srce-iskoilo-na-ustazato-brbljam-i-askam-olako-i-zatrpavam-svoje-srce-reima
rabindranat tagorČeznemdasedimnemoporedtebealibimiinačesrceiskočilonausta zatobrbljamćaskamolakozatrpavamsvojerečimaČeznem dada sedimsedim nemonemo poredpored tebeali bibi mimi inačeinače srcesrce iskočiloiskočilo nabrbljam ii ćaskamćaskam olakoi zatrpavamzatrpavam svojesvoje srcesrce rečimaČeznem da sedimda sedim nemosedim nemo porednemo pored tebeali bi mibi mi inačemi inače srceinače srce iskočilosrce iskočilo nabrbljam i ćaskami ćaskam olakoi zatrpavam svojezatrpavam svoje srcesvoje srce rečimaČeznem da sedim nemoda sedim nemo poredsedim nemo pored tebeali bi mi inačebi mi inače srcemi inače srce iskočiloinače srce iskočilo nabrbljam i ćaskam olakoi zatrpavam svoje srcezatrpavam svoje srce rečimaČeznem da sedim nemo poredda sedim nemo pored tebeali bi mi inače srcebi mi inače srce iskočilomi inače srce iskočilo nai zatrpavam svoje srce rečima

Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog.Ko nikad nije pohvalio tuđe srce, taj se predao na milost i nemilost rečima.Poljubac ništa ne znači, ako nam je srce tako nemo!Sve se to dogodilo na putu za ludilo,srce mi se opasno u tebe zaljubilo!!!Ja zaista nemam puno da ti ponudim... par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce... imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara... ali se još oseća miris mojih snova... nemam ja puno na dlanu... par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice... jedan osmeh i oči pune nade...