Evropa je kreirana na istoriji, a Amerika na filozofiji. - Činija Citata

Evropa je kreirana na istoriji, a Amerika na filozofiji.


evropa-kreirana-na-istoriji-a-amerika-na-filozofiji
margaret tačerevropakreirananaistorijiamerikafilozofijievropa jeje kreiranakreirana nana istorijiamerika nana filozofijievropa je kreiranaje kreirana nakreirana na istorijia amerika naamerika na filozofijievropa je kreirana naje kreirana na istorijia amerika na filozofijievropa je kreirana na istoriji

Da, to je Evropa, od Atlantika do Urala, to je Evropa, to je cela Evropa, to će odrediti sudbinu sveta.Rekao sam da su Hirošima i Nagasaki među najneizrecivijim zločinima u istoriji. Nisam zauzeo stav po tome gde se oni nalazi na skali užasa u poređenju sa Aušvicom, bombardovanjem Čongkinga, Lidica i tako dalje.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.Evropa je danas kuća samotna u kojoj Zločin spi.Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.– Bolje mu udari na ženu, nego na kuma.  Žena ima sto, a kum je samo jedan. ;)