Evropa je kreirana na istoriji, a Amerika na filozofiji.


evropa-kreirana-na-istoriji-a-amerika-na-filozofiji
margaret tačerevropakreirananaistorijiamerikafilozofijievropa jeje kreiranakreirana nana istorijiamerika nana filozofijievropa je kreiranaje kreirana nakreirana na istorijia amerika naamerika na filozofijievropa je kreirana naje kreirana na istorijia amerika na filozofijievropa je kreirana na istoriji

Da, to je Evropa, od Atlantika do Urala, to je Evropa, to je cela Evropa, to će odrediti sudbinu sveta.Evropa je danas kuća samotna u kojoj Zločin spi.Biblija je jedna od najgenocidnijih knjiga u istoriji.Za mene je Amerika samo još jedno tržište.Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva.Uvek možete računati da će Amerika uraditi pravu stvar – nakon što pokušaju sve ostalo.