Žene su svetice u crkvi, andjeli na ulici, djavoli u kući, sove na prozoru i svrake na vratima. - Činija Citata

Žene su svetice u crkvi, andjeli na ulici, djavoli u kući, sove na prozoru i svrake na vratima.


ene-su-svetice-u-crkvi-andjeli-na-ulici-djavoli-u-kui-sove-na-prozoru-i-svrake-na-vratima
italijanske posloviceŽenesusveticecrkviandjelinaulicidjavolikućisoveprozorusvrakevratimaŽene susu sveticesvetice uu crkviandjeli nana ulicidjavoli uu kućisove nana prozoruprozoru ii svrakesvrake nana vratimaŽene su sveticesu svetice usvetice u crkviandjeli na ulicidjavoli u kućisove na prozoruna prozoru iprozoru i svrakei svrake nasvrake na vratimaŽene su svetice usu svetice u crkvisove na prozoru ina prozoru i svrakeprozoru i svrake nai svrake na vratimaŽene su svetice u crkvisove na prozoru i svrakena prozoru i svrake naprozoru i svrake na vratima

Motor u srcu, kaciga na glavi, beenzin u krvi i andjeli cuvariSva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima.Svi mi koji smo gledali kapljice na prozoru i razmisljali koja ce da pobedi…Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta.