Žene – one su totalna misterija.


ene-one-su-totalna-misterija
stiven hokingŽeneonesutotalnamisterijaŽene –– oneone susu totalnatotalna misterijaŽene – one– one suone su totalnasu totalna misterijaŽene – one su– one su totalnaone su totalna misterijaŽene – one su totalna– one su totalna misterija

To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti.Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija.Žene su da zbore, a ljudi da tvore.Žene i naćve valja, da su uvek kod kuće.Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.Žene uzornog ponašanja retko kroje istoriju.