Žene ne misle ništa, ali ako misle, misle nešto drugo.


ene-ne-misle-ali-ako-misle-misle-neto-drugo
aleksandar dimaŽenenemislenitaaliakomislenetodrugoŽene nene mislemisle ništaali akoako mislemisle neštonešto drugoŽene ne mislene misle ništaali ako mislemisle nešto drugoŽene ne misle ništa

Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi.