Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču. - Činija Citata

Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču.


enama-potreban-samo-mali-znak-nagovetaj-jedan-mig-nevidljiv-detalj-sitan-povod-a-zatim-sve-rade-same-vole-pate-nadaju-se-taju-i-plau
ŽenamapotrebansamomaliznaknagovetajjedanmignevidljivdetaljsitanpovodzatimsveradesamevolepatenadajusematajuplačuŽenama jeje potrebanpotreban samosamo malimali znakjedan mignevidljiv detaljsitan povodzatim svesve raderade samenadaju semaštaju ii plačuŽenama je potrebanje potreban samopotreban samo malisamo mali znaka zatim svezatim sve radesve rade samemaštaju i plaču

Ima jedan divan nevidljiv svijet, a to je onaj što ga zaljubljeni u srcu nose.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Revolucijama je zapravo potreban jedan pasivan elemenat, materijalna osnova. Teorija se ostvaruje u jednom narodu samo ukoliko odgovara ostvarenju njegovih potreba.Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati.Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i pozorišne predstave, sve dok ne shvate da je seks mnogo više od susreta: to je zagrljaj u genitalnom delu tela.