Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija. - Činija Citata

Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija.


enama-koje-tee-da-budu-jednake-mukarcima-nedostaje-ambicija
merilin monroŽenamakojetežedabudujednakemukarcimanedostajeambicijaŽenama kojekoje težeteže dada budubudu jednakejednake sasa muškarcimanedostaje ambicijaŽenama koje težekoje teže dateže da bududa budu jednakebudu jednake sajednake sa muškarcimaŽenama koje teže dakoje teže da buduteže da budu jednakeda budu jednake sabudu jednake sa muškarcimaŽenama koje teže da budukoje teže da budu jednaketeže da budu jednake sada budu jednake sa muškarcima

Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima- to nije ništa- već sa drugim ženama.Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima.Ljudima ne nedostaje snage, nedostaje im volje.Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb.