Žena je zagonetka čije je rešenje dete.


ena-zagonetka-ije-reenje-dete
fridrih ničeŽenazagonetkačijereenjedeteŽena jeje zagonetkazagonetka čiječije jeje rešenjerešenje deteŽena je zagonetkaje zagonetka čijezagonetka čije ječije je rešenjeje rešenje deteŽena je zagonetka čijeje zagonetka čije jezagonetka čije je rešenječije je rešenje deteŽena je zagonetka čije jeje zagonetka čije je rešenjezagonetka čije je rešenje dete

Ženа je zаgonetkа čije je rešenje dete.Žena nema osećanja odgovornosti kao ni dete; i ona se brani suzama, a ne razuveravanjem. Ali i kad moli za oproštenje, to ne znači da priznaje krivicu, nego izbegava grube scene.Žena nema osećanja odgovornosti kao ni dete: i ona se brani suzama, a ne razuveravanjem. Ali i kad moli za oproštenje, to ne znači da priznaje krivicu nego izbegava grube scene.Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom.Pogrešno obrazovano dete je izgubljeno dete.