Žena sa prošlošću i muškarac sa budućnošću nisu ni malo loša kombinacija.


ena-prolou-i-mukarac-budunou-nisu-malo-loa-kombinacija
jane seymour fondaŽenaproloćumukaracbudućnoćunisumaloloakombinacijaŽena sasa prošlošćuprošlošću ii muškaracmuškarac sasa budućnošćubudućnošću nisunisu nini malomalo lošaloša kombinacijaŽena sa prošlošćusa prošlošću iprošlošću i muškaraci muškarac samuškarac sa budućnošćusa budućnošću nisubudućnošću nisu ninisu ni maloni malo lošamalo loša kombinacijaŽena sa prošlošću isa prošlošću i muškaracprošlošću i muškarac sai muškarac sa budućnošćumuškarac sa budućnošću nisusa budućnošću nisu nibudućnošću nisu ni malonisu ni malo lošani malo loša kombinacijaŽena sa prošlošću i muškaracsa prošlošću i muškarac saprošlošću i muškarac sa budućnošćui muškarac sa budućnošću nisumuškarac sa budućnošću nisu nisa budućnošću nisu ni malobudućnošću nisu ni malo lošanisu ni malo loša kombinacija

Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni.Čovjek se može obmanjivati prošlošću kao i budućnošću.Čovek se može obmanjivati prošlošću kao i budućnošću.Računati na nesreću i zlu sudbinu čovjeka, nije u skladu ni sa građanskim, ni sa prirodnim pravom.Govori malo sa drugima, a mnogo sa sobom.Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.