Želim da budem upamćena kao osoba koja je želela slobodu, jednakost, pravdu i prosparitet za sve ljude.


elim-da-budem-upamena-kao-osoba-koja-elelaslobodu-jednakost-pravdu-i-prosparitet-za-sve-ljude
roza parksŽelimdabudemupamćenakaoosobakojaželela slobodujednakostpravduprosparitetzasveljudeŽelim dada budembudem upamćenaupamćena kaokao osobaosoba kojakoja jeje želela slobodupravdu ii prosparitetprosparitet zaza svesve ljudeŽelim da budemda budem upamćenabudem upamćena kaoupamćena kao osobakao osoba kojaosoba koja jekoja je želela slobodupravdu i prospariteti prosparitet zaprosparitet za sveza sve ljudeŽelim da budem upamćenada budem upamćena kaobudem upamćena kao osobaupamćena kao osoba kojakao osoba koja jeosoba koja je želela slobodupravdu i prosparitet zai prosparitet za sveprosparitet za sve ljudeŽelim da budem upamćena kaoda budem upamćena kao osobabudem upamćena kao osoba kojaupamćena kao osoba koja jekao osoba koja je želela slobodupravdu i prosparitet za svei prosparitet za sve ljude

Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Želim da budem predstavnik teorije da zaista možete da ostvarite sve što zamislite. Verujem da mogu da stvorim sve što poželim.Nisam siguran koji je moj poziv, ali želim da postojim zarad velikih ciljeva. Težim da budem najbolja osoba koja je ikada živela.Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga.Želim ponovo da budem mala i da mi jedini problem bude kako obući barbiku …Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.