Čekanje boli. Zaborav boli. Ali ne znati zašto se odlučiti najteža je patnja.


ekanje-boli-zaborav-boli-ali-ne-znati-zato-se-odluiti-najtea-patnja
paulo koeljoČekanjebolizaboravalineznatizatoseodlučitinajtežapatnjaČekanje bolizaborav boliali nene znatiznati zaštozašto sese odlučitiodlučiti najtežanajteža jeje patnjaali ne znatine znati zaštoznati zašto sezašto se odlučitise odlučiti najtežaodlučiti najteža jenajteža je patnjaali ne znati zaštone znati zašto seznati zašto se odlučitizašto se odlučiti najtežase odlučiti najteža jeodlučiti najteža je patnjaali ne znati zašto sene znati zašto se odlučitiznati zašto se odlučiti najtežazašto se odlučiti najteža jese odlučiti najteža je patnja

Ono kad te nešto boli a ne umeš da kažeš šta.. E tako boli tuga!kazes da te boli glava. I zeludac boli kad je prazan.;)Ne skrnavite rec ljubav, jer ljubav ne boli. Voleti pogresnu osobu boli.To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Stara čoveka ne pitaju: Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne smije biti uzrok nečije boli.