Dužina filma mora biti direktno proporcionalna izdržljivosti ljudske bešike.


duina-filma-mora-biti-direktno-proporcionalna-izdrljivosti-ljudske-beike
alfred hičkokdužinafilmamorabitidirektnoproporcionalnaizdržljivostiljudskebeikedužina filmafilma moramora bitibiti direktnodirektno proporcionalnaproporcionalna izdržljivostiizdržljivosti ljudskeljudske bešikedužina filma morafilma mora bitimora biti direktnobiti direktno proporcionalnadirektno proporcionalna izdržljivostiproporcionalna izdržljivosti ljudskeizdržljivosti ljudske bešikedužina filma mora bitifilma mora biti direktnomora biti direktno proporcionalnabiti direktno proporcionalna izdržljivostidirektno proporcionalna izdržljivosti ljudskeproporcionalna izdržljivosti ljudske bešikedužina filma mora biti direktnofilma mora biti direktno proporcionalnamora biti direktno proporcionalna izdržljivostibiti direktno proporcionalna izdržljivosti ljudskedirektno proporcionalna izdržljivosti ljudske bešike

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih.Veoma lako zaplačem. To može biti zbog filma, telefonskog razgovora, zalaska sunca – suze su reči koje čekaju da budu zapisane.Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.