Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. - Činija Citata

Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.


dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
ivo andricdugisuzamreniračuniobračuniizmeđuonihkojiimajunedajunemajunitadosvojihpotrebadugi susu ii zamršenizamršeni računiračuni ii obračuniobračuni izmeđuizmeđu onihonih kojikoji imajuimaju ii nene dajudaju ii onihonih kojikoji nemajunemaju ništaništa dodo svojihsvojih potrebadugi su isu i zamršenii zamršeni računizamršeni računi iračuni i obračunii obračuni izmeđuobračuni između onihizmeđu onih kojionih koji imajukoji imaju iimaju i nei ne dajune daju idaju i onihi onih kojionih koji nemajukoji nemaju ništanemaju ništa doništa do svojihdo svojih potrebadugi su i zamršenisu i zamršeni računii zamršeni računi izamršeni računi i obračuniračuni i obračuni izmeđui obračuni između onihobračuni između onih kojiizmeđu onih koji imajuonih koji imaju ikoji imaju i neimaju i ne dajui ne daju ine daju i onihdaju i onih kojii onih koji nemajuonih koji nemaju ništakoji nemaju ništa donemaju ništa do svojihništa do svojih potrebadugi su i zamršeni računisu i zamršeni računi ii zamršeni računi i obračunizamršeni računi i obračuni izmeđuračuni i obračuni između onihi obračuni između onih kojiobračuni između onih koji imajuizmeđu onih koji imaju ionih koji imaju i nekoji imaju i ne dajuimaju i ne daju ii ne daju i onihne daju i onih kojidaju i onih koji nemajui onih koji nemaju ništaonih koji nemaju ništa dokoji nemaju ništa do svojihnemaju ništa do svojih potreba

Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.