Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.


dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
ivo andricdugisuzamreniračuniobračuniizmeđuonihkojiimajunedajunemajunitadosvojihpotrebadugi susu ii zamršenizamršeni računiračuni ii obračuniobračuni izmeđuizmeđu onihonih kojikoji imajuimaju ii nene dajudaju ii onihonih kojikoji nemajunemaju ništaništa dodo svojihsvojih potrebadugi su isu i zamršenii zamršeni računizamršeni računi iračuni i obračunii obračuni izmeđuobračuni između onihizmeđu onih kojionih koji imajukoji imaju iimaju i nei ne dajune daju idaju i onihi onih kojionih koji nemajukoji nemaju ništanemaju ništa doništa do svojihdo svojih potrebadugi su i zamršenisu i zamršeni računii zamršeni računi izamršeni računi i obračuniračuni i obračuni izmeđui obračuni između onihobračuni između onih kojiizmeđu onih koji imajuonih koji imaju ikoji imaju i neimaju i ne dajui ne daju ine daju i onihdaju i onih kojii onih koji nemajuonih koji nemaju ništakoji nemaju ništa donemaju ništa do svojihništa do svojih potrebadugi su i zamršeni računisu i zamršeni računi ii zamršeni računi i obračunizamršeni računi i obračuni izmeđuračuni i obračuni između onihi obračuni između onih kojiobračuni između onih koji imajuizmeđu onih koji imaju ionih koji imaju i nekoji imaju i ne dajuimaju i ne daju ii ne daju i onihne daju i onih kojidaju i onih koji nemajui onih koji nemaju ništaonih koji nemaju ništa dokoji nemaju ništa do svojihnemaju ništa do svojih potreba

Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju.Moć preciznog zapažanja je često nazivana cinizmom od strane onih koji je nemaju.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi.