Duša nije jabuka: ne možeš je razdijeliti.


dua-nije-jabuka-ne-moe-razdijeliti
ivan turgenjevduanijejabukanemožerazdijelitiduša nijenije jabukane možešmožeš jeje razdijelitiduša nije jabukane možeš jemožeš je razdijelitine možeš je razdijeliti

Duša nije jabuka, ne možeš je razdeliti.Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito.Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito.