Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko. - Činija Citata

Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.


dosegnete-dakle-granicu-ali-onda-se-neto-dogodi-i-moete-ii-jo-malo-preko-toga-snagom-uma-odlunou-uz-pomo-instikta-ali-i-iskustva-moete-tada-leteti
ajrton senadosegnetedaklegranicualiondasenetodogodimožeteićijomaloprekotogasnagomumaodlućnoćuuzpomoćinstiktaiskustvatadaletetivisokotu granicuali ondaonda sese neštonešto dogodidogodi ii možetemožete ićiići jošjoš malomalo prekopreko togasnagom umauz pomoćpomoć instiktaali ii iskustvamožete tadatada letetileteti visokoali onda seonda se neštose nešto dogodinešto dogodi idogodi i možetei možete ićimožete ići jošići još malojoš malo prekomalo preko togauz pomoć instiktaali i iskustvamožete tada letetitada leteti visoko

Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Karijera je prekrasna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.Karijera je predivna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%.Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.