Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. - Činija Citata

Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh.


dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
henri forddolazitizajednopočetakostatinapredakraditiuspehdolaziti zajednozajedno jeje početakostati zajednozajedno jeje napredakraditi zajednozajedno jeje uspehdolaziti zajedno jezajedno je početakostati zajedno jezajedno je napredakraditi zajedno jezajedno je uspehdolaziti zajedno je početakostati zajedno je napredakraditi zajedno je uspeh

Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je.Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo.Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...Znate šta je ljepše vidjeti od mladog zaljubljenog para?- Stariji bračni par, koji je zajedno podnio sve životne udarce, spletke sudbine, koji je zajedno prošao sve bolove, proživio srećne i tužne trenutke. Par koji se unatoč svemu još uvijek voli. Dva stara tijela u kojima kucaju dva mlada srca i ona ista ljubav kao na početku.Velika lepota i velika čestitost retko idu zajedno.Nije bitno koliko, nego je bitno zajedno da se jede iz tepsije, jer tada je slađe.