Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.


dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
mahatma gandidoklegodmilioniživegladineznanjusvakogčovekakojiseobrazovaonanjihovračunnjimanebrinetrebasmatratiizdajnikomdokle godgod milionimilioni živežive uu gladigladi ii neznanjusvakog čovekačoveka kojikoji sese obrazovaoobrazovao nana njihovnjihov računkoji oo njimanjima nene brinetreba smatratismatrati izdajnikomdokle god milionigod milioni živemilioni žive užive u gladiu gladi igladi i neznanjusvakog čoveka kojičoveka koji sekoji se obrazovaose obrazovao naobrazovao na njihovna njihov računa koji okoji o njimao njima nenjima ne brinetreba smatrati izdajnikomdokle god milioni živegod milioni žive umilioni žive u gladižive u gladi iu gladi i neznanjusvakog čoveka koji sečoveka koji se obrazovaokoji se obrazovao nase obrazovao na njihovobrazovao na njihov računa koji o njimakoji o njima neo njima ne brinedokle god milioni žive ugod milioni žive u gladimilioni žive u gladi ižive u gladi i neznanjusvakog čoveka koji se obrazovaočoveka koji se obrazovao nakoji se obrazovao na njihovse obrazovao na njihov računa koji o njima nekoji o njima ne brine

Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.Mnogi imaju neki nesvršen račun sa životom,ali pri tom život je uvijek njihov dužnik.Ljubav leči svakog – i one koji je primaju i one koji je daju.Neki filmski radnici žive od toga što ne snimaju filmove. Neuporedivo manje staje film koji nije snimljen nego onaj koji jeste. Društvo manje koštaju filmski radnici koji jure za parama nego oni koji trče za slavom.