Dobro otvori oči kad se ženiš, a posle ih zatvori!


dobro-otvori-oi-kad-se-eni-a-posle-ih-zatvori
vilijam Šekspirdobrootvoriočikadseženiposleihzatvoridobro otvoriotvori očioči kadkad sese ženišposle ihih zatvoridobro otvori očiotvori oči kadoči kad sekad se ženiša posle ihposle ih zatvoridobro otvori oči kadotvori oči kad seoči kad se ženiša posle ih zatvoridobro otvori oči kad seotvori oči kad se ženiš

Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima.Dobro Jutro! Nosi se u pizdu materinu, zatvori vrata i ugasi svetlo… :D xD ^^Zatvori usta, otvori oči.Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.