Dobra knjiga je događaj u mom životu.


dobra-knjiga-dogaaj-u-mom-ivotu
stendaldobraknjigadogađajmomživotudobra knjigaknjiga jeje događajdogađaj uu mommom životudobra knjiga jeknjiga je događajje događaj udogađaj u momu mom životudobra knjiga je događajknjiga je događaj uje događaj u momdogađaj u mom životudobra knjiga je događaj uknjiga je događaj u momje događaj u mom životu

Možda nisam maher da odmah procenim ljude, al’ puštam da im jezici odrede mesto u mom životu.Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru.Dobra devojka sama se udaje.Dobra gosta i dan dosta.Trenerka + Tange = Dobra guza :D