Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.


do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
nemačka poslovicadopetegodinedetetvojgospodardodeseteslugaodpetnaestesaveznikzatimpostajeprijateljilineprijateljdo petepete godinegodine detedete jeje tvojtvoj gospodardo desetedesete tvojtvoj slugaod desetedesete dodo petnaestepetnaeste tvojtvoj saveznikzatim postajepostaje tvojtvoj prijateljprijatelj iliili neprijateljdo pete godinepete godine detegodine dete jedete je tvojje tvoj gospodardo desete tvojdesete tvoj slugaod desete dodesete do petnaestedo petnaeste tvojpetnaeste tvoj saveznika zatim postajezatim postaje tvojpostaje tvoj prijateljtvoj prijatelj iliprijatelj ili neprijateljdo pete godine detepete godine dete jegodine dete je tvojdete je tvoj gospodardo desete tvoj slugaod desete do petnaestedesete do petnaeste tvojdo petnaeste tvoj saveznika zatim postaje tvojzatim postaje tvoj prijateljpostaje tvoj prijatelj ilitvoj prijatelj ili neprijateljdo pete godine dete jepete godine dete je tvojgodine dete je tvoj gospodarod desete do petnaeste tvojdesete do petnaeste tvoj saveznika zatim postaje tvoj prijateljzatim postaje tvoj prijatelj ilipostaje tvoj prijatelj ili neprijatelj

Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...Ljubav je kad voli i tvoj stomacic… :)))aaaa jojojojoj bas je mali brodic tvoj…ojojojojJa sam plavusa, sta je tvoj izgovor? :DJedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.