Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.


do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
nemačka poslovicadopetegodinedetetvojgospodardodeseteslugaodpetnaestesaveznikzatimpostajeprijateljilineprijateljdo petepete godinegodine detedete jeje tvojtvoj gospodardo desetedesete tvojtvoj slugaod desetedesete dodo petnaestepetnaeste tvojtvoj saveznikzatim postajepostaje tvojtvoj prijateljprijatelj iliili neprijateljdo pete godinepete godine detegodine dete jedete je tvojje tvoj gospodardo desete tvojdesete tvoj slugaod desete dodesete do petnaestedo petnaeste tvojpetnaeste tvoj saveznika zatim postajezatim postaje tvojpostaje tvoj prijateljtvoj prijatelj iliprijatelj ili neprijateljdo pete godine detepete godine dete jegodine dete je tvojdete je tvoj gospodardo desete tvoj slugaod desete do petnaestedesete do petnaeste tvojdo petnaeste tvoj saveznika zatim postaje tvojzatim postaje tvoj prijateljpostaje tvoj prijatelj ilitvoj prijatelj ili neprijateljdo pete godine dete jepete godine dete je tvojgodine dete je tvoj gospodarod desete do petnaeste tvojdesete do petnaeste tvoj saveznika zatim postaje tvoj prijateljzatim postaje tvoj prijatelj ilipostaje tvoj prijatelj ili neprijatelj

Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Ljubav je kad voli i tvoj stomacic… :)))Ja sam plavusa, sta je tvoj izgovor? :DSrebra decembra kuju prsten za tvoj prst.Mladicu moj problem je tvoj sto si mi tako sladak :P ♥Nedostaje mi tvoj osmeh, ali moj mi nedostaje vise…