Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi.


dizajn-zanimljiva-re-neki-ljudi-misle-da-dizajn-znai-kako-neto-izgleda-ali-naravno-ako-pogledate-dublje-to-zapravo-kako-neto-radi
stiv džobsdizajnzanimljivarečnekiljudimisledadizajnznačikakonetoizgledaalinaravnoakopogledatedubljetozapravoradidizajn jeje zanimljivazanimljiva rečneki ljudiljudi mislemisle dada dizajndizajn značiznači kakokako neštonešto izgledaali naravnoako pogledatepogledate dubljeje zapravozapravo kakokako neštonešto radidizajn je zanimljivaje zanimljiva rečneki ljudi misleljudi misle damisle da dizajnda dizajn značidizajn znači kakoznači kako neštokako nešto izgledaako pogledate dubljeje zapravo kakozapravo kako neštokako nešto radidizajn je zanimljiva rečneki ljudi misle daljudi misle da dizajnmisle da dizajn značida dizajn znači kakodizajn znači kako neštoznači kako nešto izgledaje zapravo kako neštozapravo kako nešto radineki ljudi misle da dizajnljudi misle da dizajn značimisle da dizajn znači kakoda dizajn znači kako neštodizajn znači kako nešto izgledaje zapravo kako nešto radi

Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo.Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to raditi.Doneo petao nojevo jaje pred kokoške i kaže: – Dame, nije da vam nešto zameram, ali vidite kako se to radi u inostranstvu!Žene ne misle ništa, ali ako misle, misle nešto drugo.Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju.Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.