Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!


devojke-se-dele-na-domaice-i-one-koje-su-romantine-domaice-kada-vide-prainu-na-stolu-one-odmah-obriu-a-romantine-nacrtaju-srce
devojkesedelenadomaćiceonekojesuromantičnedomaćicekadavideprainustoluodmahobriuromantičnenacrtajusrcedevojke sese deledele nana domaćicedomaćice ii oneone kojekoje susu romantičnedomaćice kadakada videvide prašinuprašinu nana stolustolu oneone jeje odmahodmah obrišuromantične nacrtajunacrtaju srcedevojke se delese dele nadele na domaćicena domaćice idomaćice i onei one kojeone koje sukoje su romantičnedomaćice kada videkada vide prašinuvide prašinu naprašinu na stoluna stolu onestolu one jeone je odmahje odmah obrišua romantične nacrtajuromantične nacrtaju srcedevojke se dele nase dele na domaćicedele na domaćice ina domaćice i onedomaćice i one kojei one koje suone koje su romantičnedomaćice kada vide prašinukada vide prašinu navide prašinu na stoluprašinu na stolu onena stolu one jestolu one je odmahone je odmah obrišua romantične nacrtaju srcedevojke se dele na domaćicese dele na domaćice idele na domaćice i onena domaćice i one kojedomaćice i one koje sui one koje su romantičnedomaćice kada vide prašinu nakada vide prašinu na stoluvide prašinu na stolu oneprašinu na stolu one jena stolu one je odmahstolu one je odmah obrišu

Stvarnost nam daje činjenice tako romantične, da ni mašta ne može da ih iznedri.Budale su s očima slepe koje vide, a zaludu vide.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Tesko je bez voljene osobe, kada je ne vidimo 24 sata srce se oseca praznim i beznacajnim, i kada vidite tu osobu na kratak tren, srce se seti sta je njegov ...Devojke postaju žene kada duboko u sebi osete čvrst razlog za to.Devojke! Sva ta šminka, garderoba, cipele impresionira samo druge devojke. Njemu ste najlepše nasmejane, u njegovoj majici ispod koje ste gole!