deda : baba daj mi maloo picee sa kecapom.. baba: necu daj timeni peckog suudjuka


deda-baba-daj-mi-maloo-picee-kecapom-baba-necu-daj-timeni-peckog-suudjuka
dedababadajmimaloopiceekecapombabanecutimenipeckogsuudjukadedababababa dajdaj mimi maloomaloo piceepicee sasa kecapomnecu dajdaj timenitimeni peckogpeckog suudjukababa dajbaba daj midaj mi maloomi maloo piceemaloo picee sapicee sa kecapomnecu daj timenidaj timeni peckogtimeni peckog suudjukababa daj mibaba daj mi maloodaj mi maloo piceemi maloo picee samaloo picee sa kecapomnecu daj timeni peckogdaj timeni peckog suudjukababa daj mi maloobaba daj mi maloo piceedaj mi maloo picee sami maloo picee sa kecapomnecu daj timeni peckog suudjuka

Lepše je biti nečija baba nego samo baba.Išla bi baba u Rim da imade s cimGdje je puno baba, kilava su djeca!Zašto baba čita Bibliju? – Sprema se za prijemni :)Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xDVidla baba muhu na tornu, a torna ne vidla.