Dao ti bog ženu za kojom svi posežu, ali niko je ne dohvati.


dao-ti-bog-enu-za-kojom-svi-poseu-ali-niko-ne-dohvati
Španska poslovicadaotibogženuzakojomsviposežualinikonedohvatidao titi bogbog ženuženu zaza kojomkojom svisvi posežuali nikoniko jeje nene dohvatidao ti bogti bog ženubog ženu zaženu za kojomza kojom svikojom svi posežuali niko jeniko je neje ne dohvatidao ti bog ženuti bog ženu zabog ženu za kojomženu za kojom sviza kojom svi posežuali niko je neniko je ne dohvatidao ti bog ženu zati bog ženu za kojombog ženu za kojom sviženu za kojom svi posežuali niko je ne dohvati

Za laž za koju se ne zna, kojom se nesvesno vara, niko nije kriv.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Jedno ‘evo ti’ vredi više nego 100 ‘neka ti bog pomogne’. Lao CeNijedna naša republika ne bi bila niko i ništa, da nismo svi zajedno.Antisemitizam je vrlo dobro sredstvo političke agitacije kojom se krči put; ali kad čovek dođe do vrha, on je nepotreban. To je sport za nižu vrstu.Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!