Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici. - Činija Citata

Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.


da-ljudi-mogu-dobra-initi-koliko-zla-i-psovki-danas-niko-ne-bi-gladovao-na-ulici
poslovice korisnikadaljudimogudobračinitikolikozlapsovkidanasnikonebigladovaonaulicida ljudiljudi mogumogu dobradobra činitičiniti kolikokoliko zlazla ii psovkidanas nikoniko nene bibi gladovaogladovao nana ulicida ljudi moguljudi mogu dobramogu dobra činitidobra činiti kolikočiniti koliko zlakoliko zla izla i psovkidanas niko neniko ne bine bi gladovaobi gladovao nagladovao na ulicida ljudi mogu dobraljudi mogu dobra činitimogu dobra činiti kolikodobra činiti koliko zlačiniti koliko zla ikoliko zla i psovkidanas niko ne biniko ne bi gladovaone bi gladovao nabi gladovao na ulicida ljudi mogu dobra činitiljudi mogu dobra činiti kolikomogu dobra činiti koliko zladobra činiti koliko zla ičiniti koliko zla i psovkidanas niko ne bi gladovaoniko ne bi gladovao nane bi gladovao na ulici

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.Da je voda dobra, ne bi u njoj kreketale žabe, nego ljudi.Bogu je svejedno, pojmove dobra i zla izmislili su ljudi.Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.Ljubav je sposobnost jednog čovjeka da daje, ne osvrćući se koliko dobija nazad. Najznačajniji i najmudriji dio jezika kojim svijet govori i koji svi ljudi na zemlji mogu razumjeti u svojim srcima, nešto starije i od ljudi, a što ipak svaki put istom snagom izbija bilo gdje kad se sretnu dva pogleda.