Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.


da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
dejl karnegidalisteikadavidelinesrećnogkonjaneraspoloženupticunezatotokonjipticenepokuavajudaimpresionirajudrugekonjepticeda lili steste ikadaikada videlivideli nesrećnognesrećnog konjada lili steste ikadaikada videlivideli neraspoloženuneraspoloženu pticuzato štošto konjikonji ii pticeptice nene pokušavajupokušavaju dada impresionirajuimpresioniraju drugedruge konjekonje ii pticeda li steli ste ikadaste ikada videliikada videli nesrećnogvideli nesrećnog konjada li steli ste ikadaste ikada videliikada videli neraspoloženuvideli neraspoloženu pticuzato što konjišto konji ikonji i pticei ptice neptice ne pokušavajune pokušavaju dapokušavaju da impresionirajuda impresioniraju drugeimpresioniraju druge konjedruge konje ikonje i ptice

Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…