cipelo-koliko-e-trajati-onoliko-koliko-za-mene-platila
portugalske poslovicecipelokolikoćetrajationolikozameneplatilakoliko ćešonoliko kolikokoliko sisi zaza meneonoliko koliko sikoliko si zasi za meneonoliko koliko si zakoliko si za meneonoliko koliko si za mene

I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugimaNije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.Starost nema veze s tim koliko imaš godina, već koliko se staro osećaš.