Budale i pametni ljudi jednako su bezazleni. Najopasniji su poluludi i polumudri.


budale-i-pametni-ljudi-jednako-su-bezazleni-najopasniji-su-poluludi-i-polumudri
getebudalepametniljudijednakosubezazleninajopasnijipoluludipolumudribudale ii pametnipametni ljudiljudi jednakojednako susu bezazleninajopasniji susu poluludipoluludi ii polumudribudale i pametnii pametni ljudipametni ljudi jednakoljudi jednako sujednako su bezazleninajopasniji su poluludisu poluludi ipoluludi i polumudribudale i pametni ljudii pametni ljudi jednakopametni ljudi jednako suljudi jednako su bezazleninajopasniji su poluludi isu poluludi i polumudribudale i pametni ljudi jednakoi pametni ljudi jednako supametni ljudi jednako su bezazleninajopasniji su poluludi i polumudri

Budale ponekad imaju tu manu da ni u što ne vjeruju, a pametni pak da su odviše lakovjerni.Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.Budale su s očima slepe.Ostavi govore i lazne lovore pametni ljudi se lako dogovore ;)Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.