Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan samim sobom.


budala-ima-veliku-prednost-pred-pametnim-ovekom-uvek-zadovoljan-samim-sobom
napoleon bonapartabudalaimavelikuprednostpredpametnimčovekomuvekzadovoljansamimsobombudala imaima velikuveliku prednostprednost predpred pametnimpametnim čovekomuvek jeje zadovoljanzadovoljan samimsamim sobombudala ima velikuima veliku prednostveliku prednost predprednost pred pametnimpred pametnim čovekomuvek je zadovoljanje zadovoljan samimzadovoljan samim sobombudala ima veliku prednostima veliku prednost predveliku prednost pred pametnimprednost pred pametnim čovekomuvek je zadovoljan samimje zadovoljan samim sobombudala ima veliku prednost predima veliku prednost pred pametnimveliku prednost pred pametnim čovekomuvek je zadovoljan samim sobom

Kad čovek ume da bude zadovoljan sobom, zadovoljan je i svim ljudima.Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela.Najgluplja žena može da upravlja pametnim čovekom, ali upravljati budalom – može samo pametna žena.I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.Ako zapovedaš, upravljaj samim sobom.