Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.


brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
fridrih ničebraktakozovemvoljudvojekojiželeostvaritijednokojećebitivienegoonogaostvarilotako zovemzovem voljuvolju dvojedvoje kojikoji želežele ostvaritiostvariti jednokoje ćeće bitibiti viševiše negonego onoono dvojedvoje kojekoje gaga jeje ostvarilotako zovem voljuzovem volju dvojevolju dvoje kojidvoje koji želekoji žele ostvaritižele ostvariti jednokoje će bitiće biti višebiti više negoviše nego ononego ono dvojeono dvoje kojedvoje koje gakoje ga jega je ostvarilotako zovem volju dvojezovem volju dvoje kojivolju dvoje koji želedvoje koji žele ostvaritikoji žele ostvariti jednokoje će biti višeće biti više negobiti više nego onoviše nego ono dvojenego ono dvoje kojeono dvoje koje gadvoje koje ga jekoje ga je ostvarilotako zovem volju dvoje kojizovem volju dvoje koji želevolju dvoje koji žele ostvaritidvoje koji žele ostvariti jednokoje će biti više negoće biti više nego onobiti više nego ono dvojeviše nego ono dvoje kojenego ono dvoje koje gaono dvoje koje ga jedvoje koje ga je ostvarilo

Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.Mladi ljudi koji žele da se uzmu liče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.