Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. - Činija Citata

Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.


brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
fridrih ničebraktakozovemvoljudvojekojiželeostvaritijednokojećebitivienegoonogaostvarilotako zovemzovem voljuvolju dvojedvoje kojikoji želežele ostvaritiostvariti jednokoje ćeće bitibiti viševiše negonego onoono dvojedvoje kojekoje gaga jeje ostvarilotako zovem voljuzovem volju dvojevolju dvoje kojidvoje koji želekoji žele ostvaritižele ostvariti jednokoje će bitiće biti višebiti više negoviše nego ononego ono dvojeono dvoje kojedvoje koje gakoje ga jega je ostvarilotako zovem volju dvojezovem volju dvoje kojivolju dvoje koji želedvoje koji žele ostvaritikoji žele ostvariti jednokoje će biti višeće biti više negobiti više nego onoviše nego ono dvojenego ono dvoje kojeono dvoje koje gadvoje koje ga jekoje ga je ostvarilotako zovem volju dvoje kojizovem volju dvoje koji želevolju dvoje koji žele ostvaritidvoje koji žele ostvariti jednokoje će biti više negoće biti više nego onobiti više nego ono dvojeviše nego ono dvoje kojenego ono dvoje koje gaono dvoje koje ga jedvoje koje ga je ostvarilo

Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.Nešto sam razočaran ovih dana! Proći će. Ili neće. Jedno od to dvoje.Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.