Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama. - Činija Citata

Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.


bolje-na-ovom-svetu-ii-na-takama-nego-na-onom-u-koijama
portugalske posloviceboljenaovomsvetuićitakamanegoonomkočijamabolje jeje nana ovomovom svetusvetu ićiići nana štakamanego nana onomonom uu kočijamabolje je naje na ovomna ovom svetuovom svetu ićisvetu ići naići na štakamanego na onomna onom uonom u kočijamabolje je na ovomje na ovom svetuna ovom svetu ićiovom svetu ići nasvetu ići na štakamanego na onom una onom u kočijamabolje je na ovom svetuje na ovom svetu ićina ovom svetu ići naovom svetu ići na štakamanego na onom u kočijama

Bolje je umreti na nogama nego živeti na kolenima!Bolje je biti znalac na jednom području nego neznalica na deset.Bolje je umreti stojeći na nogama, nego živeti klečeći na kolenima.Bolje biciklom na sex, nego Mercedesom na posao :)– Bolje mu udari na ženu, nego na kuma.  Žena ima sto, a kum je samo jedan. ;)Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada.