Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje.


bolje-izazivati-zavist-nego-aljenje
herodotboljeizazivatizavistnegosažaljenjebolje jeje izazivatiizazivati zavistzavist negonego sažaljenjebolje je izazivatije izazivati zavistizazivati zavist negozavist nego sažaljenjebolje je izazivati zavistje izazivati zavist negoizazivati zavist nego sažaljenjebolje je izazivati zavist negoje izazivati zavist nego sažaljenje

Bolja je zavist nego milostinja.Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.Bolje je da ti zavide nego da te sažaljevaju.Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju.Bolje grob, nego rob.Bolje ikad nego nikad!