Bolja je istina koja škodi, nego laž koja godi.


bolja-istina-koja-kodi-nego-koja-godi
hrvatske posloviceboljaistinakojakodinegolažgodibolja jeje istinaistina kojakoja škodinego lažlaž kojakoja godibolja je istinaje istina kojaistina koja škodinego laž kojalaž koja godibolja je istina kojaje istina koja škodinego laž koja godibolja je istina koja škodi

Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo.Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom.Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.Pametniji popušta! Kakva žalosna istina koja utemeljuje vladavinu gluposti.Bolja je zavist nego milostinja.Dok istina oblači cipelu, laž je već tri puta obišla globus.