Bog skriva stvari tako što ih stavlja pred naše oči.


bog-skriva-stvari-tako-to-ih-stavlja-pred-nae-oi
antonio de melobogskrivastvaritakotoihstavljaprednaeočibog skrivaskriva stvaristvari takotako štošto ihih stavljastavlja predpred našenaše očibog skriva stvariskriva stvari takostvari tako štotako što ihšto ih stavljaih stavlja predstavlja pred našepred naše očibog skriva stvari takoskriva stvari tako štostvari tako što ihtako što ih stavljašto ih stavlja predih stavlja pred našestavlja pred naše očibog skriva stvari tako štoskriva stvari tako što ihstvari tako što ih stavljatako što ih stavlja predšto ih stavlja pred našeih stavlja pred naše oči

Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva!Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom.