Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio.


bog-nam-ne-alje-oaj-da-bi-nas-ubio-ve-da-bi-nov-ivot-u-nama-probudio
herman hesebognamnealjeočajdabinasubiovećnovživotnamaprobudiobog namnam nene šalješalje očajočaj dada bibi nasnas ubioveć dada bibi novnov životživot uu namanama probudiobog nam nenam ne šaljene šalje očajšalje očaj daočaj da bida bi nasbi nas ubioveć da bida bi novbi nov životnov život uživot u namau nama probudiobog nam ne šaljenam ne šalje očajne šalje očaj dašalje očaj da biočaj da bi nasda bi nas ubioveć da bi novda bi nov životbi nov život unov život u namaživot u nama probudiobog nam ne šalje očajnam ne šalje očaj dane šalje očaj da bišalje očaj da bi nasočaj da bi nas ubioveć da bi nov životda bi nov život ubi nov život u namanov život u nama probudio

Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Svet, život, svaka stvar vrvela je od znakova koje nam je Bog upućivao da bi čovek u svakom trenutku mogao da prorekne svoju sudbinu.Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas.Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Izazovi postoje da bi ojačali naša uverenja, a ne da bi nas pregazili.