Božanske žene, sva ljepota svijeta i lavska gordost, i plahota srne, kroz vaše čari uzvišene cvjeta u plave dane, i u noći crne. - Činija Citata

Božanske žene, sva ljepota svijeta i lavska gordost, i plahota srne, kroz vaše čari uzvišene cvjeta u plave dane, i u noći crne.


boanske-ene-sva-ljepota-svijeta-i-lavska-gordost-i-plahota-srne-kroz-vae-ari-uzviene-cvjeta-u-plave-dane-i-u-noi-crne
tin ujevićbožanskeženesvaljepotasvijetalavskagordostplahotasrnekrozvaečariuzvienecvjetaplavedanenoćicrnebožanske ženesva ljepotaljepota svijetasvijeta ii lavskalavska gordosti plahotaplahota srnekroz vaševaše čaričari uzvišeneuzvišene cvjetacvjeta uu plaveplave daneu noćinoći crnesva ljepota svijetaljepota svijeta isvijeta i lavskai lavska gordosti plahota srnekroz vaše čarivaše čari uzvišenečari uzvišene cvjetauzvišene cvjeta ucvjeta u plaveu plave danei u noćiu noći crnesva ljepota svijeta iljepota svijeta i lavskasvijeta i lavska gordostkroz vaše čari uzvišenevaše čari uzvišene cvjetačari uzvišene cvjeta uuzvišene cvjeta u plavecvjeta u plave danei u noći crnesva ljepota svijeta i lavskaljepota svijeta i lavska gordostkroz vaše čari uzvišene cvjetavaše čari uzvišene cvjeta učari uzvišene cvjeta u plaveuzvišene cvjeta u plave dane

U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše.U toj velikoj i čudnoj borbi koja se u ovoj Bosni vjekovima vodila između dvije vjere, a pod vidom vjera za zemlju i vlast i svoje sopstveno shvatanje života i uređenje svijeta, protivnici su otimali jedan drugom ne samo žene, konje i oružje, nego i pjesme.Bile plave, zelene, crne ili smeđe uvek su  samo jedne oči centar nečijeg sveta.Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici.Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha.Moć u čovjekovom biću je ekspanzivna i ne da se ograničiti ni kroz šta drugo nego kroz moć iste ili u najmanju ruku slične veličine.