Blagoslovljena su ona srca koja se mogu savijati. Ona se nikada ne smiju razbiti.


blagoslovljena-su-ona-srca-koja-se-mogu-savijati-ona-se-nikada-ne-smiju-razbiti
alber kamiblagoslovljenasuonasrcakojasemogusavijationanikadanesmijurazbitiblagoslovljena susu onaona srcasrca kojakoja sese mogumogu savijationa sese nikadanikada nene smijusmiju razbitiblagoslovljena su onasu ona srcaona srca kojasrca koja sekoja se moguse mogu savijationa se nikadase nikada nenikada ne smijune smiju razbitiblagoslovljena su ona srcasu ona srca kojaona srca koja sesrca koja se mogukoja se mogu savijationa se nikada nese nikada ne smijunikada ne smiju razbitiblagoslovljena su ona srca kojasu ona srca koja seona srca koja se mogusrca koja se mogu savijationa se nikada ne smijuse nikada ne smiju razbiti

Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati.Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica:  Daleko od očiju, daleko od srca.  Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.