Blagoslovljena su ona srca koja se mogu savijati. Ona se nikada ne smiju razbiti.


blagoslovljena-su-ona-srca-koja-se-mogu-savijati-ona-se-nikada-ne-smiju-razbiti
alber kamiblagoslovljenasuonasrcakojasemogusavijationanikadanesmijurazbitiblagoslovljena susu onaona srcasrca kojakoja sese mogumogu savijationa sese nikadanikada nene smijusmiju razbitiblagoslovljena su onasu ona srcaona srca kojasrca koja sekoja se moguse mogu savijationa se nikadase nikada nenikada ne smijune smiju razbitiblagoslovljena su ona srcasu ona srca kojaona srca koja sesrca koja se mogukoja se mogu savijationa se nikada nese nikada ne smijunikada ne smiju razbitiblagoslovljena su ona srca kojasu ona srca koja seona srca koja se mogusrca koja se mogu savijationa se nikada ne smijuse nikada ne smiju razbiti

Ona nije imala običaj osvrtati se oko sebe; žene koje se osjećaju ko kraljice nikada to ne čine!Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.I volim kišu. Ona nikada nije otkrila da su na mom licu zapravo suze, a ne kapi kiše.Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.